Xin lỗi bạn của tôi

Xin lỗi,bạn của tôi 
 
Một đêm thức trắng, nghĩ bâng quơ,
Nhớ đến năm xưa lúc dại khờ,
Xin lỗi bạn ơi,tôi có lỗi,
Thật tình chẳng muốn chuyện vậy đâu!

Nhớ lại thuở xưa mình thơ dại
Trẻ người non dạ mới làm sai
Chỉ vì nông nỗi,gây cho cố,
Thành thử bây giờ ...chuốc...khổ đau...

Tôi nhớ ngày xưa thân nhau lắm,
Đi đâu cũng có bạn và tôi
Ngậm ngùi mình tôi ngồi nhớ lại,
Nơi xa,chắc hẳn...bạn...quên... rồi...

Có lẽ hai đứa nay xa lạ,
Một bèo nước,một áng mây trôi.
Thẳm sâu trong tim,tôi vẫn nhớ...
Nơi đó..đã có...bạn ...và tôi.

Vẫn biết dù rằng là như thế,
Mãi mãi hai đứa chẳng như xưa
Có lẽ,bạn ơi,tôi vẫn muốn,...
Nói lời xin lỗi,..bạn của tôi...

Nhận xét