Nhỏ Nhỏ, To To...

Nhỏ Nhỏ, To To...

Trong thành phố to to 
Có con đường nho nhỏ
Trên con đường nho nhỏ 
Có ngôi nhà to to
Trong ngôi nhà to to 
Có căn phòng nho nhỏ
Trong căn phòng nho nhỏ 
Có cái giường to to
Trên cái giường to to
Có bà vợ nho nhỏ
Bên bà vợ nho nhỏ 
Có ông chồng to to
Ông chồng tuy to to
Nhưng cặp mông nho nhỏ 
Trên cặp mông nho nhỏ 
Là cái quần to to
Trong cái quần to to
Có cái quần nho nhỏ
Trong cái quần nho nhỏ
Có cái gì đó....lúc nhỏ lúc to

Nhận xét