Hướng dẫn Cài đặt quảng cáo xuất hiện nhiều trên 1 video ở Youtube

Cái này chắc cũng nhiều người biết nhưng chưa chắc ai nói ra
Như hình minh họa này nhaLợi ích khi để định dạng time quảng cáo như hình này
-Tăng tỉ lệ hiện quảng cáo
-Tăng tỉ lệ hiện các loại quảng cáo khác nhau
-Tăng lượng click vào quảng cáo(có thể do tắt nhầm :) )
…………..
Để làm được các bạn cài đặt trong phầm kiếm tiền như sau
-Chỉ áp dụng với các video trên 10 phút
-Khi video tải lên hoàn thành các bạn chọn vào tab (Chỉnh sửa-“Edit”)Tiếp theo
Tiếp nhéỞ phần trong video này mình sẽ đặt time gắt quảng cáo
thời gian ngắn do mình tùy chỉnh
Bạn có thể coppy–>Paste theo mẫu dưới đây
0:1, 1:01, 4:01, 7:01, 11:01, 15:01, 19:01, 23:01, 27:01, 31:01, 35:01, 39:01, 41:01, 45:01, 49:01, 51:01, 55:01, 59:01, 61:01, 65:01, 69:01, 73:01, 77:01, 81:01, 85:01, 89:01, 93:01, 97:01, 101:01, 104:01, 109:01, 113:01, 117:01, 121:01

Nhận xét