Share code website bán hàng (điện thoại di động) đẹp bằng Opencart

Chào các bạn, mình có làm đồ án Thương mại điện tử về xây dựng website bán hàng bằng Opencart, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn có nhu cầu sử dụng trong học tập, xây dựng website.
Một số giao diện chính website:
– Giao diện trang chủ
shop-mobile-opencart-h1
– Giao diện trang trình bày sản phẩm
shop-mobile-opencart-h2
shop-mobile-opencart-h3
– Giao diện footer
shop-mobile-opencart-h4
– Giao diện chức năng tìm kiếm sản phẩm
shop-mobile-opencart-h5
– Giao diện trang so sánh sản phẩm
shop-mobile-opencart-h6
– Giao diện trang chi tiết sản phẩm
shop-mobile-opencart-h7
– Chức năng thanh toán bảo kim
shop-mobile-opencart-h8

Nhận xét