Full code Bazar Shop bán hàng cực đẹp cho WordPress


Hướng dẫn:
Sửa file wp-config.php thành thông tin server.
Database nằm trong thư mục DB
Dựa theo các cấu trúc file mà Việt hóa + thay đổi font Tiếng Việt cho site thêm đẹp


Nhận xét