Hướng dẫn cho người mới dùng Weebly - (Phần 2) Thêm văn bản vào Website

Như đã nói ở bài trước, toàn bộ nội dung (ngoại trừ một số phần như banner, chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau) đều được thêm vào website của bạn thông qua tab (Elements). Chúng ta sẽ xem xét một vài thành tố và học cách thêm chúng vào website

Thành phần văn bản


Muốn thêm một thành phần vào website, chỉ cần Kéo – Thả thành phần đó vào khu vực dành cho nội dung của trang. Ví dụ, chúng ta sẽ kéo thành tố băn bản (một thành tố cơ bản nhất) vào website.
Thành phần văn bản
Thành phần văn bản dùng để nhập văn bản. Bạn có thể gõ một từ, một câu, hay một đoạn văn. Bạn chỉ cần kích vào trong khung văn bản để đánh chữ và chỉnh sửa.
Nhập văn bản
Chú ý thanh công cụ màu xanh phía trên của khung văn bản. Mỗi thành phần đều có thanh công cụ riêng với các chức năng riêng.
Thanh công cụ
Từ trái qua phải, thanh công cụ văn bản cho phép bạn in đậm (Bold), in nghiêng (Italicize), gạch chân (Underline), thay đổi màu sắc, tăng giảm kích cỡ của văn bản. Bạn cũng có thể tạo đường link tới một trang khác trong website của bạn, hay tới một website khác, một địa chỉ email, hay một file được tải lên.

Ngoài ra, bạn có thể căn chỉnh văn bản theo lề trái, lề phải, hay chính giữa, và sắp xếp theo số thứ tự, gạch đầu dòng. Bạn cũng có thể chọn undo/ redo để hủy/quay lại lần chỉnh sửa cuối.

Chú ý bạn không thể thay đổi phông chữ trong phần soạn thảo, vì phông chữ được kiểm soát bởi theme của cả website chứ không thuộc quản lý của mỗi thành tố. Bạn có thể thay đổi phông chữ cho các phần khác nhau trên website thông qua tab Design. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này ở phần sau.

Chúng ta sẽ thêm văn bản vào website như sau:
Thêm văn bản
Để thêm văn bản, chúng ta có thể đánh thêm chữ vào văn bản cũ, hoặc tạo thêm một văn bản mới, hay sử dụng một trong ba thành tố văn bản sau:
  • Title - sử dụng để thêm tiêu đề cho đoạn văn bản.
  • Paragraph w/ Title – thành phần văn bản có tiêu đề
  • Paragraph w/ Picture – thành phần văn bản có sẵn mục tiêu đề và hình ảnh.
3 thành phần văn bản khác nhau
Các thành phần này đều dùng chung một thanh công cụ như đã thấy ở phần trước. Bạn có thể đặt bao nhiêu thành phần tùy thích trên cùng một trang.

Nhận xét