Hướng dẫn cho người mới dùng Weebly - (Phần 5) Tạo thêm trang (Page) cho website

Website của bạn có thể có nhiều trang con tùy thích, bởi vì Weebly không giới hạn số trang cho tài khoản của bạn, kể cả tài khoản miễn phí. Muốn tạo một trang con mới, bạn chỉ cần vào tab Pages, tiếp đó click vào nút Add Page.
thêm trang trong Weebly
Có hai sự lựa chọn, tạo trang (Add Page), hoặc tạo Blog (Add Blog). Trước tiên chúng ta hãy học cách tạo trang mới.

Kích vào nút Add Page để thêm một trang mới trên danh sách.
tạo thêm trang mới
Từ trên xuống dưới, bạn có thể:

  • Chỉnh sửa trang (bạn phải quay lại phần các yếu tố soạn thảo)
  • Copy một trang làm một trang mới
  • Xóa trang
  • Thay đổi tên trang
  • Ẩn trang trên thanh Menu. Nếu bạn chọn ẩn trang, trang đó sẽ ẩn trên thanh Menu. Nếu bạn không chọn, trang đó vẫn xuất hiện.
  • Bảo vệ bằng mật khẩu cho trang ( chỉ áp dụng cho các tài khoản Pro)
  • Liên kết trang tới một website bên ngoài ( tạo một đường link điều hướng dẫn đến một website khác)
  • Thiết lập nâng cao ( Advanced Settings)
thiết lập nâng cao
Thiết lập nâng cao (Advanced Settings) rất cần thiết cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên website của bạn. Nếu bạn không rõ về vấn đề này, hãy bỏ qua. Bạn có thể tìm hiểu thêm về SEO qua phần tương ứng của trang web trợ giúp (khi bạn đã quen với việc thiết lập một trang web). Bạn có thể tham khảo website:http://help.weebly.com/sats--seo.html.

Chúng ta hãy thêm một vài trang vào website mẫu (kích thêm vào nút Add Page để tạo thêm một trang nữa, và lưu những thay đổi): một trang về Sweet, một trang về Savory, một trang về Our Chefs, một trang về Write Us để liên lạc với khách hàng, một trang về Visit Our Shop để cung cấp địa chỉ và sơ đồ chỉ dẫn.
Picture
Bạn có thể thay đổi thứ tự của từng mục (trang) bằng cách click vào và kéo nó lên trên hoặc xuống dưới danh sách. Trang được kéo lên đầu danh sách sẽ đóng vai trò là trang chủ, được ký hiệu bằng biểu tượng ngôi nhà ở phía đầu bên phải trên dòng tên trang. Bạn có thể đặt bất kỳ tên gì cho trang chủ, ví dụ như Welcome.

Nếu bạn kéo trang Write Us xuống bên dưới trang Visit Our Shop và tiếp tục kéo dịch một chút về phía bên phải, trang Write Us sẽ trở thành trang con của trang Visit Our Shop. Trang con sẽ hiện lên trên menu của trang chính (bạn sẽ thấy trong giây lát).
Picture
Muốn tạo một trang con, chỉ cần kéo một trang xuống phía dưới một trang khác và tiếp tục kéo dịch nó sang bên phải một chút cho đến khi bạn thấy đường gạch chấm liên kết hai trang đó với nhau.

Trên menu điều hướng của trang web mẫu (lúc trước đã hiển thị đường link đến trang chủ), lúc này đã xuất hiện tất cả các đường link đến các trang vừa tạo ra.
Picture
Và nếu chúng ta di chuyển chuột trên từng danh mục, đường link tới các trang con của từng trang sẽ hiện ra trên thanh menu thả xuống (drop down menu).
Picture
Để chỉnh sửa nội dung của trang, click chuột vào đường link đến trang đó trên menu điều hướng hoặc vào tab Pages, chọn trang cần chỉnh sửa trên danh sách, và kích vào nút Edit Page.

Chúng ta sẽ học cách tạo một Blog trong bài tiếp theo.

Nhận xét